HỌC LÀM ĐỒ DA

Dolio là một trong những mô hình đầu tiên đem trải nghiệm làm đồ da thủ công tới cộng đồng.