Tag Archives: việc làm

TUYỂN DỤNG THỢ LÀM ĐỒ DA THỦ CÔNG

Hiện Dolio nhận được nhiều thông tin Tuyển dụng từ các Xưởng thủ công gửi tới Dolio. Dolio gửi tới các bạn, học viên có nhu cầu theo nghề làm đồ da thủ công chuyên nghiệp nghiêm túc.