Tag Archives: khâu da

Hướng dẫn làm dây đồng hồ – Phần 3

Ở Phần 3 này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đo chiều dài con đỉa, cách đục lỗ khâu, kỹ thuật khâu 2 kim, và đục lỗ khóa kim dây đồng hồ, hoàn thiện toàn bộ dây đồng hồ.