[Cuộc sống] Câu chuyện về giá trị

” Mỗi người dành cả đời mình để tìm kiếm, xây dựng nên những giá trị riêng của mỗi người, không thể nói giá trị này hay hơn hay tốt hơn giá trị kia phải không bạn ? Hãy là chính mình và hoàn thành mục tiêu giá trị của đời mình các bạn nhé […]