Ví Zip Da kỳ đà

Ví Zip nữ sử dụng da Kỳ Đà Tây ban nha kết hợp với nội thất là Da dê Alran của Pháp, kích thước đựng vừa các loại điện thoại.