Phần 1: Tính toán, và cắt các thành phần của ví

Phần này Dolio hướng dẫn các bạn cách tính toán từng thành phần của chiếc ví. Bạn sẽ nắm được kích thước các vật dụng nhu thẻ ATM, Chứng minh nhân dân, Bằng lái xe từ đó tính toán ra được kích thước các ngăn thẻ cũng như toàn bộ ví.

Comments

comments